Hünitek - Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yeni Nesil Dizileme Cihazı (NGS)


Yeni Nesil Dizileme Cihazı (NGS)

Marka: Thermo Fisher Scientific

Model: Ion Torrent S5 TM Sequencer-7727

Yeni nesil dizileme (NGS), genomik araştırmalarda devrim yaratan bir DNA dizileme teknolojisini tanımlayan ilgili terimlerdir. Diğer yöntemlerin aksine hem kalitatif hem de kantitatif sonuç verebilen bir yöntemdir. Bu nedenle aynı anda hem mutasyon analizi hem de kromozomların sayısındaki artma veya azalma tespit edilebilmektedir. Sanger sekanslama teknolojisinden farklı olarak, NGS sistemi ile tüm genom, transkriptom veya daha küçük hedef bölgelerdeki milyonlarca DNA fragmenti tek bir gün içinde dizilenebilmektedir. NGS ile paralel birçok dizileme reaksiyonu aynı anda yapılarak yüksek hacimli ve hızlı sonuç alınmaktadır. Yine bu sistem ile kromozomal bozuklukların tayini ve tekgen hastalıklarının analizi çok daha güvenilir ve düşük maliyetli olarak yapılabilmektedir. Yeni nesil dizileme ile; • Yüksek verimlilikte DNA ve RNA analizleri, • Ekzom ve Transkriptom sekanslama, • 16 S Metagenom ve Mikrobiom analizleri, • Kısa zincirli RNA sekanslama, • Tüm ekzom dizileme veri analizi, laboratuvarımız bünyesinde gerçekleştirilebilmektedir.

  • Viewed: 3733

Hünitek - Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

HÜNİTEK 2023 YILI FAALİYET RAPORU
Hünitek
Hünitek
HÜNİTEK 2022 YILI FAALİYET RAPORU
Hünitek
Hünitek
HÜNİTEK 2021 YILI FAALİYET RAPORU
Hünitek
Hünitek