Hünitek - Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Formlar


Hacettepe Üniversitesi mensupları için düzenlenen formu indirmek için  

Hacettepe Üniversitesi Mensupları İçin Analiz Talep Formu
linkine tıklayınız.

 

ANALİZ TALEP FORMUYLA İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

  1. Analiz Talep Formu eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Microsoft Word formatındaki form içerisinde yer alan bölümler, ihtiyaç olduğu oranda genişletilerek doldurulabilmektedir. Proje özeti kısmında verilmesi gereken detaylar proje çalışmanızın doğru bir şekilde anlaşılabilmesi ve teknik açıdan ortaya çıkabilecek sorunların öngörülmesi açısından oldukça önemlidir. Bu aşamada, talep edilen analiz ve çalışmayla ilgili olarak, eksik bilgi verilmesi nedeniyle daha sonra ortaya çıkabilecek aksaklıklardan dolayı HÜNİTEK sorumluluk kabul etmeyecektir.
  2. Deney sorumluları, projeniz kapsamında talep ettiğiniz analizler veya çalışmalar için, sadece o analizlerde kullanılmak üzere, bir takım sarf malzemeleri talep edebilecektir. Çünkü farklı çalışmalarda ihtiyaç duyulabilecek tüm sarf malzemelerinin önceden öngörülmesi ve HÜNİTEK envanterinde bulundurulması mümkün değildir. Bu sarf malzemelerinin araştırmacı tarafından temin edilmesi veya hazırlık aşamasında proje sarf kalemlerine eklenmesi gerekmektedir. Çalışmalarınız veya analizleriniz için, deney sorumlusu tarafından talep edilen sarf malzemelerinin (kimyasal, standart, kolon, kit, kartuş vb.) tedarik edilmemesi veya proje kalemlerine eklenmemiş olması gibi durumlarda analizleriniz gerçekleştirilemeyecektir. Özellikle BAP koordinasyon birimine sunulan projelerde sonradan sorun yaşanılmaması için bu konuya dikkat edilmelidir.
  3. Formda belirtilen analiz adetlerinin ve saatlerinin üzerinde analiz kesinlikle yapılmayacaktır. Bu nedenle çalışmanız için gerekli olan analiz sayısı/süresi, numune sayısı gibi hesaplamaları doğru bir şekilde gerçekleştirmeniz oldukça önemlidir. Proje özeti kısmında, gerçekleştirilecek analizler sonucunda, araştırmacının ulaşılmayı hedeflediği verilerin net bir şekilde ifade edilmesi, deney sorumlularının sizlere bu konuda daha gerçekçi bir yaklaşım sunmasını da kolaylaştıracaktır.
  4. Formda belirtilmeyen hiçbir analiz gerçekleştirilmeyecektir. Özellikle BAP koordinasyon birimine sunulan projelerde, HÜNİTEK bünyesinde yapılacak analiz veya çalışmalar, komisyona sunulduğu haliyle onaylanmış olduğu için, proje süreci içerisinde, öneri aşamasında belirlenmiş analiz süreleri ve sayıları bağlayıcı nitelikte olacaktır.
  5. Form HÜNİTEK’e e-posta yolu ile ulaştırılmalıdır. Form üzerinde değişiklik yapılması gerekiyorsa, gerekli öneriler, sorular ve revizyonlar yapıldıktan sonra, form sizlere yine e-posta ile gönderilecektir. Son haline getirilen analiz talep formu iki nüsha halinde yazıcı çıktısı alındıktan sonra HÜNİTEK’e elden teslim edilecektir. İmza aşaması tamamlanmış olan formların bir kopyası HÜNİTEK’te, diğer kopyası ise başvuru sahibi araştırmacıda kalacaktır.
  6. Başvurunun yapılmasını takiben bir sonraki hafta cuma günleri form onaylanmış olarak araştırmacılara teslim edilecektir. Özellikle BAP proje başvuruları öncesinde, HÜNİTEK’in ön incelemesi için yeterli süreyi sağlayacak şekilde başvuru yapılmalıdır. Olası gecikmelerden HÜNİTEK sorumlu olmayacaktır.
  7. BAP koordinasyon birimine sunulan projeler için, araştırmacıya teslim edilen onaylı formun dijital olarak taranması ve BAPSİS’te yer alan dosya eklentileri kısmına yüklenmesi yeterli olacaktır. Islak imzalı form ayrıca basılı evraklarla birlikte BAP birimine teslim edilebilir.

 

                                                                                                                                             

 

  • Viewed: 2902

Hünitek - Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

HÜNİTEK 2023 YILI FAALİYET RAPORU
Hünitek
Hünitek
HÜNİTEK 2022 YILI FAALİYET RAPORU
Hünitek
Hünitek
HÜNİTEK 2021 YILI FAALİYET RAPORU
Hünitek
Hünitek