Hünitek - Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Personel


Merkez Müdürü: Prof. Dr. Ömür ÇELİKBIÇAK
omurce@hacettepe.edu.tr

Merkez Müdür Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Cem BAYRAM
cemb@hacettepe.edu.tr

Merkez Müdür Yardımcısı: Doç. Dr. Hüseyin Evren ÇUBUKÇU
ecubukcu@hacettepe.edu.tr

 

Öğr. Gör. Dr. Öznur AKBAL VURAL oznurakbal@hacettepe.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Yeşim Tuğçe YAMAN tugce.yaman@hacettepe.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Melis Şardan EKİZ melisekiz@hacettepe.edu.tr

Öğr. Gör. Hüseyin Özgür ÖZDEMİREL huseyin.ozdemirel@hacettepe.edu.tr

Öğr. Gör. Boğaç KILIÇARSLAN bogackilicarslan@hacettepe.edu.tr

Bil. Uzm. Ömer ARSLAN omer.arslan@hacettepe.edu.tr

Bil. Uzm. Esin YILMAZ SAÇAN esiny@hacettepe.edu.tr

Bil. Uzm. Gözde ALTUN gozdebeytepe@gmail.com

Bil. İşletmeni Nurcan Şahin Vural nurcan@hacettepe.edu.tr

  • Viewed: 3813

Hünitek - Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

HÜNİTEK 2023 YILI FAALİYET RAPORU
Hünitek
Hünitek
HÜNİTEK 2022 YILI FAALİYET RAPORU
Hünitek
Hünitek
HÜNİTEK 2021 YILI FAALİYET RAPORU
Hünitek
Hünitek