Yönetim Kurulu

 • Prof. Dr. Ömür Çelikbıçak (Müdür) – H.Ü. Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Fizikokimya AD
 • Doç. Dr. H. Evren Çubukçu (Müdür Yardımcısı) – H.Ü. Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği,
  Mineraloji ve Petrografi AD
 • Dr. Öğr. Üyesi Cem Bayram (Müdür Yardımcısı) – H.Ü. Nanoteknoloji ve Nanotıp AD
 • Prof. Dr. Memed Duman (Üye) – H.Ü. Nanoteknoloji ve Nanotıp AD
 • Prof. Dr. İ. Çağatay Karaaslan (Üye) – H.Ü. Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji  AD
 • Doç. Dr. Gamze Bora (Üye) – H.Ü. Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji AD
 • Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Uzun (Üye) – H.Ü. Fen Fakültesi, Kimya Bölümü,Fizikokimya AD
 

Danışma Kurulu

 • Prof. Dr. Müge Yemişçi Özkan – H.Ü. Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü, Nörolojik ve Psikolojik Temel Bilimler AD
 • Prof. Dr. Kadir Pekmez – H.Ü. Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Analitik Kimya AD
 • Prof. Dr. Murat Şen – H.Ü. Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Polimer Kimyası AD
 • Prof. Dr. Halil Murat Aydın – H.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik AD
 • Prof. Dr. İsmail Cengiz Koçum – Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü
 • Doç. Dr. Çağlar Elbüken – University of Oulu (Finlandiya), Biyokimya ve Moleküler Tıp Fakültesi
 • Doç. Dr. Nurullah Metin Can – H.Ü. Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Altay Ünal – Ankara Üniversitesi, Kök Hücre Enstitüsü