Hünitek - Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

GC-MS


GC-MS

Marka: AGILENT
Model: 7890B GC/ 5977A Series MSD Systems

Laboratuvarımızda bulunan bu sistemle kolon sıcaklığında gaz fazına geçebilen moleküllerin (<1000 Da) nitel ve nicel analizleri yapılabilmektedir. Analiz edilen numune içerisinde yer alan bileşenler, gaz kromatografisi ile ayrıldıktan sonra elektron iyonlaştırma (EI) yöntemiyle iyonlaştırılarak kütle spektrometresi ile tayin edilmektedir. Elde edilen kütle spektrumları yazılım içerisine entegre veri tabanlarıyla karşılaştırılarak moleküler tanımlama yapılabilmektedir. Merkezimizde bulunan GC-MS sisteminde, gaz kromatografi cihazına bağlı olarak çalışan katı numune probu da bulunmaktadır. Bu prob sayesinde yüksek sıcaklık değerlerine çıkılarak, katı numunelerin bozunması sonucu ortaya çakan bileşenler ve/veya katı karışımlar içerisindeki uçucu bileşenler kolaylıkla tayin edilebilmektedir.
Gaz kromatografisi / kütle spektroskopisi, iki güçlü analitik tekniğin kombinasyonudur.  GC-MS sistemi çok bileşenli karışımlardaki elementlerin belirlenmesinde, gaz fazında bulunan ya da gazlaştırılabilen numunelerin kütle kromatografik yöntemle ayrımını sağlar. Bunun için; malzeme buharlaşabilir olmalı, molekül yapısı sıcağa dayanabilir olmalı, analiz edilen taşıyıcı gazlar ile reaksiyona girmemli, sıcaklıktan bozunmamalı, molekül ağırlığı < 500 amu olmalıdır. Gaz kromatografisinde, kolon, yüksek sıcaklıkta tutularak ayrılacak maddeler gaz haline geçirildiğinden, kaynama noktası 500 oC ye kadar olan bileşikler ayrılabilir. Bu nedenle gaz kromatografisiyle molekül ağırlığı yaklaşık 500’e kadar olan maddeler ayrılabilir.

  • Viewed: 2499

Hünitek - Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

HÜNİTEK 2023 YILI FAALİYET RAPORU
Hünitek
Hünitek
HÜNİTEK 2022 YILI FAALİYET RAPORU
Hünitek
Hünitek
HÜNİTEK 2021 YILI FAALİYET RAPORU
Hünitek
Hünitek
HÜNİTEK'ten Haberler
Hünitek
Hünitek