Hünitek - Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Reometre


Reometre

Marka: Malvern

Model: Kinexus Pro+

Reometri, akışkan malzemelerin analizi için kullanılan deneysel teknikleri, malzemedeki deformasyon ve stres özelliklerini ve bunların türevsel verileri arasındaki nicel-nitel ilişkileri inceleyen bir bilim dalıdır. Esasen sıvı halde bulunan maddelerin akışı ile birlikte aynı zamanda “yumuşak katılar” veya katıların, uygulanan bir kuvvete yanıt olarak elastik olarak deforme edilmek yerine plastik akışla tepki verdikleri koşullar altında incelenmesidir. Malzemelerin hem katı hem de sıvı deformasyon ve akışını ele alan bir fizik dalı olarak da düşünülebilir. Reolojinin malzeme bilimi mühendisliği, jeofizik, fizyoloji, insan biyolojisi ve eczacılık alanlarında uygulamaları vardır. Malzeme bilimi, karmaşık akış özelliklerine sahip çimento, boya ve çikolata gibi endüstriyel olarak önemli birçok maddenin üretiminde kullanılmaktadır. Ayrıca, plastik şekillendirme süreçlerinin tasarımı için plastiklik teorisi de benzer şekilde önemli olmuştur. Reolojinin bilimi ve polimerik malzemelerin üretiminde ve kullanımında viskoelastik özelliklerin karakterizasyonu, hem endüstriyel hem de askeri sektörlerde kullanılmak üzere birçok ürünün üretimi için kritik olmuştur. Sıvıların akış özelliklerinin incelenmesi, basit sıvılar, merhemler, kremler, macunlar vb. gibi çeşitli dozaj formlarının imalatında çalışan eczacılar için önemlidir. Uygulanan stres altındaki sıvıların akış davranışı eczacılık alanında büyük bir önem taşır. Reometre ile viskozite ölçümleri, tiksotropik karakter, akma gerilmesi gibi akış analizleri ile birlikte, osilasyon, frekans, genlik taramaları, bekleme, kayıp ve kompleks modulus ile faz açısı hesaplamaları gibi viskoelastik deformasyon çalışmaları da gerçekleştirilebilmektedir.

  • Viewed: 1675

Hünitek - Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

HÜNİTEK 2023 YILI FAALİYET RAPORU
Hünitek
Hünitek
HÜNİTEK 2022 YILI FAALİYET RAPORU
Hünitek
Hünitek
HÜNİTEK 2021 YILI FAALİYET RAPORU
Hünitek
Hünitek