Hünitek - Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Termogravimetrik Analiz Cihazı (TGA-DSC-DTA)


Termogravimetrik Analiz Cihazı (TGA-DSC-DTA)

Marka: TA INSTRUMENTS
Model: Q600 SDT (Simültane DSC/DTA/TGA) Sistem

Cihaz ile genel olarak malzemelerde sıcaklığın veya zamanın bir fonksiyonu olarak meydana gelen kütle kaybı belirlenebilmektedir. Ağırlık değişimi ve ısı akışı eşzamanlı olarak belirlenmektedir. Kütlenin zamana veya sıcaklığa karşı grafiği çizilerek, sıcaklığın fonksiyonu olarak malzemenin kütlesindeki değişim ve bu değişimin yayıldığı aralık malzemenin termal kararlılığını belirler. Cihazdan alınan veriler, bağıl termal kararlılıkların değerlendirilmesinde, polimer-polimer veya polimer-katkı maddesi etkileşimlerinin irdelenmesinde, malzeme içerisindeki nem ve uçucu bileşenlerin ya da katkı maddelerinin oranlarının belirlemesinde kullanılabimektedir. Cihazımız 10 mg (350 mg dahili örnek tutucu) örnek kapasitesine sahiptir ve ortam sıcaklığından 1300°C’ye kadar çıkabilmektedir.
Termogravimetrik bir analizde, örnek sıcaklığı çevre koşullarından başlayarak 1300 0C ‘ye ulaşan sıcaklıklara kadar arttırlırken; kütlesi(ağırlığı) sürekli olarak izlenir. Kütlenin sıcaklığa karşı çizilen grafiğine “termogram” denir ve kalitatif/kantitatif tayinlerde kullanılır. Termogravimetrik analiz cihazında, hassas bir analitik terazi, bir fırın, bir fırın sıcaklığı kontrol edici ve programlayıcı ve bir kaydedici bulunur. Kaydedici, örnek kütlesinin sıcaklığa karşı grafiğini çizer. İnert bir atmosferde gerektiği hallerde bunu sağlayacak yardımcı sistemlere de gereksinim olur. TGA ile bir örneğin saflığı, bozunma davranışı ve kimyasal kinetiği incelenir.

  • Viewed: 3512

Hünitek - Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

HÜNİTEK 2023 YILI FAALİYET RAPORU
Hünitek
Hünitek
HÜNİTEK 2022 YILI FAALİYET RAPORU
Hünitek
Hünitek
HÜNİTEK 2021 YILI FAALİYET RAPORU
Hünitek
Hünitek