Hünitek - Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

DSC


DSC

Marka: Setaram Setline

Model: SETLINE® DSC

Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) Cihazı, bilgisayar kontrollü kalorimetre modülü, elde edilen verilerin işlenip bilgisayara gönderileceği bir mikroprosesör ve termostatlı soğutucu sistemden oluşmaktadır. DSC, kontrollü bir sıcaklık programı uygulanması sonucunda bir numunenin ve referansın sıcaklığını arttırmak için gereken ısı miktarı farkının sıcaklığın bir fonksiyonu olarak ölçüldüğü bir cihazdır. Numune ısıtılırken, soğutulurken ya da sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan ya da salıverilen enerji miktarı ölçülür. Bir DSC deneyinin sonucu, sıcaklığa veya zamana karşı bir ısı akışı eğrisinden oluşur. Örnekler alüminyum krozelerde analiz edilirler ve bu krozeler 30 µl ve 120 µl örnek kapasitesine sahiptir. Setaram Setline DSC sisteminde 25 °C ile 700 °C arasındaki çalışmalar yapılabilmektedir. Ayrıca taşıyıcı gaz tipine bağlı olarak (Azot veya Argon); termostatlı soğutucu aksesuarı sayesinde -50 °C ile 400 °C arasındaki sıcaklıklarda da analizler gerçekleştirilebilmektedir. Sistem ile; • Kristalleşme ve erime sıcaklıkları ve bunların entalpileri, • Polimer örneklerde camsı geçiş sıcaklıkları, • Polimerlerde kürlenme dereceleri ve kürlenme sıcaklıkları, • Malzemelerin faz diyagramları, • Sıvı veya katı örneklerin ısı kapasiteleri, • Polimerlerde oksijene bağlı indüksiyon süresi, • Kimyasalların saflıkları, • Dekompozisyon ve termal kararlılık gibi termal çalışmalar yapılabilmektedir.

  • Viewed: 1513

Hünitek - Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

HÜNİTEK 2023 YILI FAALİYET RAPORU
Hünitek
Hünitek
HÜNİTEK 2022 YILI FAALİYET RAPORU
Hünitek
Hünitek
HÜNİTEK 2021 YILI FAALİYET RAPORU
Hünitek
Hünitek