Hünitek - Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

BET Yüzey Alanı ve Gözeneklilik Ölçüm Cihazı


BET Yüzey Alanı ve Gözeneklilik Ölçüm Cihazı

Marka: Micromeritics
Model: Tristar II
Cihaz, malzeme yüzey özelliklerinden yüzey alanı ve gözenek­lilik (mikroporöz < 2 nm ; mezoporöz 2-50 nm ; makroporöz > 50 nm) hakkında nicel olarak bilgi veren bir sistemdir. Yüzey al­anı ve gözeneklilik pek çok doğal ve yeni sentezlenmiş bileşikler­in yapısal ve şekilsel niteliği hakkında bilgi vererek potansiyel kul­lanım alanları konusunda değerlendirme yapılmasına imkan verir.

  • Viewed: 1820

Hünitek - Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

HÜNİTEK 2023 YILI FAALİYET RAPORU
Hünitek
Hünitek
HÜNİTEK 2022 YILI FAALİYET RAPORU
Hünitek
Hünitek
HÜNİTEK 2021 YILI FAALİYET RAPORU
Hünitek
Hünitek
HÜNİTEK'ten Haberler
Hünitek
Hünitek