Hünitek - Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

MALDI-TOF/TOF Kütle Spektrometresi


MALDI-TOF/TOF Kütle Spektrometresi

Marka: Bruker Daltonics

Model: UltrafleXtreme MALDI-TOF/TOF Mass Spectrometer

Matriks-yardımlı lazer desorpsiyon/iyonlaştırma (MALDI) büyük moleküllerin parçalanmadan bir bütün halinde (intact) gaz fazında iyonlar haline getirilmelerini mümkün kılan yumuşak (soft) bir iyonlaştırma tekniğidir. Lazer kullanılarak gerçekleştirilen iyonlaştırma işlemi için sistemde kullanılan lazerin dalga boyunda absorpsiyon yapma özelliğine sahip matriks adı verilen maddelerden faydalanılmaktadır. Analiz edilmek istenen numune uygun tipteki matriks çözeltisiyle belirli bir oranda karıştırıldıktan sonra MALDI örnek plakası yüzeyindeki noktasal bölgelere damlatılarak kristallendirilmektedir. Bu kristaller içerisinde bulunan analit molekülleri, pulslar halinde gönderilen lazer yardımıyla iyonlaştırıldıktan sonra TOF (time-of-flight) tekniğiyle m/z (kütle/ yük) oranlarına göre ayrılarak tayin edilmektedirler. Oldukça geniş bir kütle aralığında analiz yapmaya imkân veren bu MALDI-TOFMS sistemiyle; • Protein, peptit, oligonükleotit vb. biyomakromoleküllerin analizleri, • Sentetik polimer analizleri (tekrar eden birim, zincir sonu grupları vb. tayini), • Büyük organik, anorganik ve organometalik komplekslerin (fitalosiyanin vb.) analizleri, • Biyobelirteç (biomarker) tayini, • Biyofarma uygulamaları, • Top-down protein sekanslama, • Supramoleküler sistemlerde nonkovalent etkileşimlerin incelenmesi, • Proteom profilleme vb. yaşam bilimleri uygulamaları, • PTMs (post translational modification) tayini , • Sentez ürünü organik ve inorganik moleküllerin yüksek çözünürlüklü kütle analizleri , • Karşılaştırmalı adli tıp uygulamaları, • Karşılaştırmalı gıda ve tarım ürünü otantikasyon çalışmaları yapılabilmektedir.

  • Viewed: 4398

Hünitek - Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

HÜNİTEK 2023 YILI FAALİYET RAPORU
Hünitek
Hünitek
HÜNİTEK 2022 YILI FAALİYET RAPORU
Hünitek
Hünitek
HÜNİTEK 2021 YILI FAALİYET RAPORU
Hünitek
Hünitek