Hünitek - Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Piknometre


Piknometre

Marka: Quantachrome

Model: Ultrapyc 1200E

Quantachrome Ultrapyc 1200E gaz piknometresi, Arşimet’in akışkan taşması prensibi ve Boyle’un gaz genleşmesi yasasını kullanarak katı malzemelerin gerçek yoğunluğunu ölçmek için kullanılmaktadır. Ultrapyc 1200E sisteminde inert bir gaz olan Helyum kullanılmaktadır. Bundan dolayı Helyum piknometresi de denilmektedir. Numune, hacmi bilinen kapalı bir numune kabına yerleştirilir ve kabın basıncı, helyum gazı ile ayarlanır. Bir valf yardımı ile gazın, bilinen bir referans haznesi içinde genleşmesi sağlanır ve stabilize edilir. Bu ikinci basınç da kaydedilir. Numunedeki basınç düşüş oranı, standart ile karşılaştırılır. Ölçüm sadece basınç düşüş oranlarına göre belirlenmektedir. Piknometre cihazı; • Proses kontrol çalışmalarında etkin ve yardımcı maddelerin gerçek yoğunluğunun belirlenmesinde, • Kaplamalarda kullanılmak üzere kuru pigment malzemelerin gerçek yoğunluğunun belirlenmesinde, • Toprak bileşenlerinin/safsızlıkların belirlenmesinde, • Çimento yoğunluğunun ölçümünde, • Seramik ve katalizörler için, istenen kristal fazın varlığını doğrulamak, malzeme ve proses geliştirilmesinde, • Polimerik malzemelerdeki açık ve kapalı gözeneklerin belirlenmesinde, • Toz metalürjik malzemelerin komp

  • Viewed: 1585

Hünitek - Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

HÜNİTEK 2023 YILI FAALİYET RAPORU
Hünitek
Hünitek
HÜNİTEK 2022 YILI FAALİYET RAPORU
Hünitek
Hünitek
HÜNİTEK 2021 YILI FAALİYET RAPORU
Hünitek
Hünitek