Hünitek - Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

nLC/LC-QTOF Kütle Spektrometresi


nLC/LC-QTOF Kütle Spektrometresi

Marka: Bruker Daltonics

Model: maXis II ETD nLC/LC-QTOF-Mass Spectrometer

Maxis II ESI-QTOF tandem kütle spektrometresi, QTOF segmenti kütle spektrometreler içerisinde en yüksek m/z çözünürlüğüne (80 000) sahip sistemdir. Bununla birlikte hem MS hem de MS/MS analizleri için oldukça yüksek kütle doğruluğu (0,6 ppm) sunmaktadır. Yaklaşık 2.5 fmol MS/MS hassasiyeti ve megadalton (MDa) seviyesinde analiz yapma özelliklerine sahip Maxis II QTOF sistemi, çok farklı tür ve boyuttaki moleküllerin yüksek çözünürlüklü analizlerine olanak sağlayacak şekilde dizayn edilmiş çok amaçlı bir kütle spektrometre platformudur. Elektrosprey iyonlaştırma (ESI) sayesinde büyük molekülleri parçalamadan (soft ionization) bir bütün halinde iyonlaştırabilen bu sistem, moleküller üzerinde çoklu yük (multiple charge) oluşturarak oldukça büyük molekül ağırlıklarına sahip bileşiklerin tayin edilebilmesine de olanak sağlamaktadır. APCI (atmosferik basınçta kimyasal iyonlaştırma) iyon kaynağına da sahip bu sistemle ESI iyonlaşma verimi düşük olan apolar bileşikler de tayin edilebilmektedir. DIP (Direct probe) iyonlaştırma modülü sayesinde sentez ürünü organik ve anorganik bileşiklerin yüksek çözünürlüklü kütle spektrometrik (HRMS) analizlerinin hızlı bir şekilde yapılabilmesine de olanak sağlamaktadır. Maxis II QTOF kütle spektrometresiyle birlikte, eş zamanlı olarak, kullanılan Dionex Ultimate 3000 UHPLC ve Bruker nanoElute nanoLC sistemleri, farklı sıvı kromatografi uygulamalarıyla kütle spektrometrik tayin gücünü birleştiren üstün bir LC-MS/MS platformunu oluşturmaktadır. Bu sistem kullanılarak; • Sentetik moleküller (organik, anorganik, ilaç vb.) için HRMS (High Resolution MS) analizleri, • Biyobenzer analizleri ve biyofarma uygulamaları, • Protein, peptit, oligonükleotit vb. biyomakromoleküllerin analizleri, • Kovalent olmayan (noncovalent) komplekslerin incelenmesi, • Gıda güvenliğine yönelik içerik ve katkı analizleri, • Proteomik, lipidomik, metabolomik vb. uygulamalar gerçekleştirilebilmektedir.

  • Viewed: 1917

Hünitek - Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

HÜNİTEK 2023 YILI FAALİYET RAPORU
Hünitek
Hünitek
HÜNİTEK 2022 YILI FAALİYET RAPORU
Hünitek
Hünitek
HÜNİTEK 2021 YILI FAALİYET RAPORU
Hünitek
Hünitek