Hünitek - Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

PCR


PCR

Marka: Applied Biosystems

Model: Veriti 96 well thermal cycler

PCR yöntemi, nükleik asitlerin in vitro olarak çoğaltılmasını ve böylece yüksek duyarlılıkta saptanmasını sağlayan bir yöntemdir. Kısaca, DNA replikasyonunun taklit edilmesi işlemidir. Bu işlemin tüp içerisinde hızlı bir şekilde tekrarlanmasıyla başlangıç DNA miktarının milyon kat artırılması söz konusudur. PCR tekniği, temelde üç aşamadan oluşmaktadır: 1) DNA Zincirinin Açılması (Denaturation), 2) Primerlerin Açılan DNA Zincirlerine Yapışması (Annealing) ve 3) Primer Uzaması (Primer Extesion). Her aşamada farklı sıcaklıklar uygulanmaktadır. Tekniğin en önemli özelliği; hızlı, güvenli ve spesifik olmasıdır. Çoğaltılan DNA parçası, DNA dizi analizi, Southern yada Northern Blotting (DNA yada RNA hibridizasyonunda) prob olarak kullanılabilmektedir. PCR yalnız farmasotik ve klinik alanda değil antropoloji, arkeoloji ve ziraat gibi birçok uygulama alanına sahiptir. PCR genel olarak; • DNA dizi analizinde ve DNA haritalanması, • Genetik hastalıkların teşhisi, • Kanser araştırmaları, • DNA parmakizi analizi, • Sistematik çalışmaları, • Virüs ve Viroid Genlerinin Klonlanması, • Bitki Patojenlerinin Tespiti ve Teşhisi gibi birçok alanda kullanılmaktadır.

  • Viewed: 1337

Hünitek - Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

HÜNİTEK 2023 YILI FAALİYET RAPORU
Hünitek
Hünitek
HÜNİTEK 2022 YILI FAALİYET RAPORU
Hünitek
Hünitek
HÜNİTEK 2021 YILI FAALİYET RAPORU
Hünitek
Hünitek