Hünitek - Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Gerçek Zamanlı PCR Cihazı


Gerçek Zamanlı PCR Cihazı

Marka: Applied Biosystems
Model: Viia7 Real-Time PCR

Gerçek Zamanlı (Real Time-RT) PCR nükleik asit miktarlarının kantitatif olarak belirlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. RT- PCR işlemi sonucu oluşan ürün miktarı, reaksiyon boyunca oluşan ürün miktarıyla orantılı olarak artan floresan boya ve probların verdiği sinyalin cihaz tarafından kayıt altına alınmasıyla belirlenmektedir. Nükleik asit amplifikasyonları döngü sayısı olarak gerçek zamanlı görüntülenmektedir ve agaroz jel elektroforezi, DNA bantlarının mor ötesi ışık altında görüntülenmesi gibi işlemlerin uygulanmasına gerek kalmamaktadır. Gen ekspresyon analizlerinde çok daha güvenilir, yüksek hassasiyete sahip, verimli ve hızlı sonuçlar alınabilmektedir. Cihaz modeline uygun tüp ya da plakalarla analiz gerçekleştirilebilmektedir. Merkezimizde bulunan gerçek zamanlı PCR cihazında, hedef üründeki çok az miktardaki değişiklikler dahi belirlenebilmektedir. RT-PCR genel olarak; patojenlerin tespitinde, kanser araştırmaları ve tanısında, genetiği değiştirilmiş organizmaların tanımlanması, doğum öncesi (prenatal) tanı çalışmaları, kontaminasyon tespiti, ilaç endüstrisi gibi çalışma alanlarına sahiptir. RT-PCR ile; • Standart eğri, • Karşılaştırmalı CT metodu, • Genotipleme, • Varlık yokluk tespiti (presence/absence), • Yüksek Çözünürlüklü Erime Analizi (HRM), • Erime eğrisi uygulamaları çalışılabilmektedir.

  • Viewed: 1793

Hünitek - Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

HÜNİTEK 2023 YILI FAALİYET RAPORU
Hünitek
Hünitek
HÜNİTEK 2022 YILI FAALİYET RAPORU
Hünitek
Hünitek
HÜNİTEK 2021 YILI FAALİYET RAPORU
Hünitek
Hünitek