Hünitek - Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

LC-MS/MS


LC-MS/MS

Marka: Thermo Scientific
Model: Dionex UltiMate 3000 LC- Quantiva Triple Quadrupole (QQQ)

Cihazımız 1800 Da kütleye kadar moleküllerin nitel ve nicel analizine imkân vermektedir. Sistemin sahip olduğu MS/MS özelliği sayesinde moleküller CID (collisionally induced dissociation) hücresinde parçalanarak oluşturulan fragment iyonlar takip edilebilmektedir. Her molekülün belli bir enerjiyle parçalanması sonucu ortaya çıkan fragment iyonlar farklı olduğundan, bu iyonlar içerisinden seçilen iyonların takip edilmesi, özellikle miktar tayini (nicel analiz) konusunda karşılaştırmasız bir üstünlük sağlamaktadır. Bu sistem barındırdığı ESI (Electrospray Ionization) iyon kaynağı ile polar ve nispeten büyük molekülleri (<2000 Da) bileşikleri kolayca iyonlaştırabilirken, APCI (Atmospheric Pressure Chemical Ionization) iyon kaynağıyla da küçük ve nonpolar bileşiklerin analizlerini mümkün kılmaktadır. Bu LC-MS/MS sistemiyle pozitif ve negatif iyonların ayrı ayrı analizlerinin yanı sıra, hızlı polarite değişimi (fast polarity switch) özelliğiyle pozitif ve negatif iyonların eş zamanlı tayini de mümkün olabilmektedir.

  • Viewed: 1968

Hünitek - Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

HÜNİTEK 2023 YILI FAALİYET RAPORU
Hünitek
Hünitek
HÜNİTEK 2022 YILI FAALİYET RAPORU
Hünitek
Hünitek
HÜNİTEK 2021 YILI FAALİYET RAPORU
Hünitek
Hünitek
HÜNİTEK'ten Haberler
Hünitek
Hünitek