Hünitek - Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Misyon-Vizyon


Misyon

Merkez, altyapı ve laboratuvar olanakları ile alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören niteliklere ulaşmış Türkiye’nin önder laboratuvarından olmak ve olası gelişmeleri yakından takip ederek kendini sürekli geliştiren yenilikçi bir anlayış benimsemektedir.

Bu bağlamda İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

  • Türkiye’de halen var olan bilimsel-teknik altyapı ve yetişmiş insan gücünün ileri teknolojilere dayalı yeni nesil malzeme, yöntem, sistem ve ürünlerin geliştirilmesi amacıyla ortak çalışmalar kapsamında bir araya getirilmesini sağlamayı ve bu çalışmalar için ihtiyaç duyulan personel, araç-gereç ve teknik imkanlara sahip ileri teknoloji laboratuvarları ve araştırma birimlerini oluşturarak ar-ge programları geliştirmeyi ve uygulamayı
  • Toplumun ileri teknolojiler ile ilgili beklentilerinin karşılanması için ürüne yönelik ve ileri teknoloji temelli ar-ge çalışmaları yaparak, ulusal ekonomiye, toplumsal sağlık düzeyine ve bilimsel birikime katkı sağlamayı
  • Türkiye’deki üniversiteler, araştırma merkezleri, hastaneler, sanayi kuruluşları, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve yatırım kuruluşları arasında ileri teknolojiler konusunda işbirliği ortamı oluşturmayı
  • İleri teknolojiler konusunda yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak Merkezde yürütülecek araştırmalara kaynak sağlamayı
  • Uluslararası bilimsel organizasyonlarda aktif görev alarak ileri teknolojiler ile ilgili uluslararası politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmayı
  • Merkezin amaçları doğrultusunda ileri teknolojiler konusunda faaliyette bulunan yerli ve yabancı diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmayı
  • Yurt içinde ve dışında ileri teknolojiler konularında yapılan bilimsel araştırma, inceleme, kurs, seminer, konferans, kongre, eğitim ve öğretim programlarına katılımı desteklemeyi ve bu konuda ulusal veya uluslararası kurs, seminer, sempozyum, konferans, kongre, eğitim ve öğretim programları düzenlemeyi

kendine görev edinmiştir.

Vizyon

Kamu ve özel sektörün araştırma gereksinimlerine yanıt verecek ve multidisipliner bilimsel araştırmaların yapılabileceği nitelikte araştırma alt-yapısı ile yenilikçi teknolojileri izleyen, uygulayan ve dünya pazarına teknoloji sunan bir bilim ve teknoloji merkezi olmayı kendine hedef edinmiştir

 

  • Viewed: 1562

Hünitek - Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

HÜNİTEK 2023 YILI FAALİYET RAPORU
Hünitek
Hünitek
HÜNİTEK 2022 YILI FAALİYET RAPORU
Hünitek
Hünitek
HÜNİTEK 2021 YILI FAALİYET RAPORU
Hünitek
Hünitek