Hünitek - Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Genel Tanıtım


2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 3/j ve 7/d-2’nci maddeleri uyarınca Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak;

a) Türkiye’de hali hazırda var olan bilimsel-teknik altyapı ve yetişmiş insan gücünün ileri teknolojilere dayalı yeni nesil malzeme, yöntem, sistem ve ürünlerin geliştirilmesi amacıyla ortak çalışmalar kapsamında bir araya getirerek projeler üretmek ve bu çalışmalar için ihtiyaç duyulan personel, araç-gereç ve teknik imkanlara sahip ileri teknoloji laboratuvarları ve araştırma birimlerini kurmak

b) Bünyesindeki laboratuvarları ile öncelikli olarak Hacettepe Üniversitesi’nin sonra diğer üniversite, kamu kurum ve kuruluşları ile sanayinin ihtiyaç duyduğu test ve analizleri yapmak, danışmanlık hizmeti vermek

c) Türkiye’deki üniversiteler, araştırma merkezleri, hastaneler, sanayi kuruluşları, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve yatırım kuruluşları arasında ileri teknolojiler konusunda işbirliği ortamı oluşturmak ve ortak projeler yapılması için bilimsel danışmanlık ve laboratuvar alt yapısı sunmak

d) Laboratuvardaki cihazların günün koşullarına paralel olarak geliştirilmesini sağlamak,

e) Laboratuvardan diğer üniversitelerin, enstitülerin ve araştırma merkezlerinin araştırmacılarının da yararlanmasını sağlamak,

f) Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak,

g) Sunmuş olduğu test, analiz ve danışmanlık hizmetleri aracılığı ile merkezin finansal açıdan sürdürülebilir olmasını sağlayan gelir getirici kaynaklar oluşturmak. Bu amaçla işbirliği ve ortaklıklar geliştirmek üzere 2013 tarihinde kurulmuştur.

Prof. Dr. Ömür ÇELİKBIÇAK Eylül 2020’den itibaren merkez müdürü olarak görev yapmaktadır. Dr. Esra Elif AYDIN DEDE, Dr. Melis ŞARDAN EKİZ, Dr. Öznur AKBAL VURAL, Dr. Yeşim Tuğçe YAMAN, Bil. Uzm. Ömer ARSLAN, Bil. Uzm. Esin YILMAZ SAÇAN, Bil. Uzm. Gözde ALTUN ve  Bil. İşletmeni Nurcan Şahin Vural merkezin tam zamanlı çalışanlarıdır. Merkezin yönetim kurulu farklı disiplinlerden 7, danışma kurulu ise 9 bilim insanından oluşmaktadır.

  • Viewed: 1564

Hünitek - Hacettepe Üniversitesi İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi

HÜNİTEK 2023 YILI FAALİYET RAPORU
Hünitek
Hünitek
HÜNİTEK 2022 YILI FAALİYET RAPORU
Hünitek
Hünitek
HÜNİTEK 2021 YILI FAALİYET RAPORU
Hünitek
Hünitek
HÜNİTEK'ten Haberler
Hünitek
Hünitek